Boeiende briesjes

Wist u dat er in 2016 slechts 50 nieuwe windturbines werden gebouwd in gans België? In 2015 waren dat er nog 88.

Wist u dat van de 424 windturbines in Vlaanderen, er 106 turbines in Limburg staan? Antwerpen doet beter met 117 stuks. Vlaams-Brabant hinkt hopeloos achterop met 26 windturbines.

Wist u dat ruim 40% van de windturbines in Limburg gerealiseerd werden door Limburg Win(d)t nv?

Wist u dat alle windturbines van Limburg Win(d)t samen een CO2-uitstoot vermijden van 83.000 ton per jaar?

Wist u dat 93% van het materiaal van een windturbines kan gerecycled worden op het einde van haar levensduur?

Wist u dat de samenwerking tussen LRM en Aspiravi heel natuurlijk is? Alle Limburgse gemeentes zijn aandeelhouder van Aspiravi en ook LRM is Limburgs. Kortom: de ideale partners voor de NV Limburg Win(d)t.