Disclaimer & Privacy

Door ondertekening van dit document gaat u ermee akkoord dat de verstrekte gegevens enkel gebruikt zullen worden door cvba Limburg Wind die deze gegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen. Zij worden onder geen enkel beding verstrekt aan derden. De verwerking ervan gebeurt door cvba Hefboom, Vooruitgangstraat 333/5-1030 Brussel (ON0428.036.254 - RPR Brussel) Hier kan u ook terecht met vragen i.v.m. de bescherming van uw persoonsgegevens. U kan de door u verstrekte gegevens steeds opvragen, wijzigen of laten verwijderen volgens wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.