Nieuws

Hier vindt u onze persberichten en verschenen artikels over Limburg win(d)t.

02/12/2019Wijziging Lommel Kristalpark West

Aan dit dossier werd een beperkte wijziging aangebracht op vraag van adviesverlenende instanties, namelijk het verleggen van een ondergrondse kabel binnen het Kristalpark. Verder zijn er geen wijzigingen, de beoordeling van de milieuaspecten blijft analoog als voorheen en bijgevolg werden ook geen studies aangepast. Door de beperkte wijziging m.b.t. het verleggen van de ondergrondse kabel dient een 2de openbaar onderzoek georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek van de gewijzigde aanvraag loopt van 21 november tot en met 20 december 2019.

Stad Lommel organiseert een informatievergadering op donderdag 5 december 2019 om 19 uur in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. 

28/11/2019Retrofit Genk-Zuid: finale vergunning

Begin januari van dit jaar diende Limburg win(d)t nv een vergunningsaanvraag in voor het vervangen (een zogenaamde retrofit) van één windturbine op de industriezone Genk-Zuid. Dit retrofitproject sluit aan bij het Albertkanaal, de industriezone en andere windturbines. Deze maand heeft Limburg win(d)t reeds de definitieve vergunning voor het project ontvangen. We lanceren nu de bouwplannen voor de nieuwe, performantere windturbine, die dankzij de nieuwste technologie en een tiphoogte van 200 m (i.p.v. de huidige 122 m) groene stroom zal produceren voor ongeveer 2.500 gezinnen (i.p.v. de huidige 650 gezinnen).

31/05/20193,75% dividend voor 6.775 coöperanten in windenergie

Genk, 31 mei 2019 - Limburg wind cvba keert aan haar 6.775 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,75% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds haar oprichting in 2010 heeft
de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot duurzaamheid en draagvlak in Limburg: niet alleen
ondersteunt de cvba de bouw van windturbines in de provincie, maar haar burger-coöperanten ontvangen ook reeds 9 jaar op rij onafgebroken jaarlijks een erg mooi rendement.

Lees hier het volledige persbericht.

02/01/2019Vervanging windturbine Genk-Zuid

Limburg win(d)t  nv heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vervanging van 1 windturbine op de industriezone Genk-Zuid. Het project sluit aan bij het Albertkanaal, de industriezone en de bestaande windturbines. Gedurende de periode van openbaar onderzoek, zal Limburg win(d)t nv de omwonenden uitgebreid informeren op een infozitdag. Het project kan groene stroom produceren voor ongeveer 2.500 gezinnen.

Heeft u vragen over dit project? Kom dan langs op de info-zitdag op donderdag 10/01/2019 bij de firma Magdeleyns, Winterbeeklaan 15, Genk. Dit kan tussen 16u en 19u.. U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t nv en u krijgt individueel antwoord. Inschrijven voor deze info-zitdag kan via info@aspiravi.be.

13/07/2018Infozitdag nieuw windpark Riemst

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee windturbines ten oosten van de autosnelweg E313 en ten zuidoosten van de afrit 32 - Tongeren.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een info-zitdag in op dinsdag 31 juli, doorlopend tussen 16 u. en 19 u., in een zaal van Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, Riemst.

U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t en u krijgt individueel antwoord.

12/07/2018Infozitdag nieuw windpark Diepenbeek

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie één windturbine ten noorden van de autosnelweg E313, op grondgebied Diepenbeek.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een info-zitdag in op woensdag 18 juli, doorlopend tussen 16 u. en 19 u., in een zaal van Hotel De Ploeg, Steenweg 184, Diepenbeek.

U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t en u krijgt individueel antwoord.

19/06/2018Omgevingsvergunning nieuwe turbine in Ham

De provincie Limburg kent een omgevingsvergunning toe voor de bouw van de windturbine langs de E313 in Ham.

Daarover verscheen een persbericht in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

18/06/2018Infozitdag nieuw windpark Tongeren

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee nieuwe windturbines langs de E313 in Tongeren. Om bewoners te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een informatienamiddag in op maandag 25 juni van 16 tot 19 uur in  Zaal De Meir, Kerkhenis 10, Henis / Tongeren.

Het volledige artikel uit Het Belang van Limburg kunt u hier lezen.

Er wordt een extra infozitdag georganiseerd voor dit project op grondgebied van de gemeente Riemst, op donderdag 5 juli, doorlopend van 16u. tot 19u. in zaal P.C. De Momerkinne, Nolkensstraat 5, Riemst.

25/05/2018Opnieuw mooi dividend voor coöperanten Limburg wind cvba

Op 25 mei mochten we 310 ingeschreven coöperanten verwelkomen op onze jaarlijkse Algemene Vergadering in Hasselt.

De uiteenzetting over de werking van de cvba en de cijfers van het voorbije boekjaar, was de aanloop naar de voorstelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het dividend van 3,75%, dat de meer dan 6.600 coöperanten voor het einde van de maand op hun rekening mogen verwachten. Opnieuw een uiterst knap resultaat dat door de Algemene Vergadering bijzonder positief werd onthaald!

Ook over de vennootschappen waarin Limburg wind cvba investeert werd verslag gegeven. Het gaat om Limburg win(d)t nv., Lommel win(d)t nv. en Aspiravi nv.

Gastspreker Roeland Engelen van LRM stelde vervolgens ‘het batterijproject Terhills’ voor, waarbij grote batterijen van Tesla ingeschakeld worden als primaire reserves voor het elektriciteitsnet. Op die manier kan het net op een budget- en milieuvriendelijke manier gebalanceerd worden, zonder tussenkomst van gascentrales.

Uiteraard kregen de aanwezigen nadien ruimschoots de tijd om vragen te stellen aan de verschillende sprekers, alvorens na te praten tijdens de receptie achteraf.

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u jaarlijks een mooi dividend voor uw investering in hernieuwbare energie én draagt u bij tot een duurzame samenleving en een klimaatneutraal Limburg tegen 250.

We bedanken u graag van harte voor uw engagement!

17/11/2017Windmolens tussen Herderen en Spouwen zijn al productief

Nauwelijks enkele maanden na het storten van de funderingen van de drie windturbines op de grens van Riemst en Bilzen, produceren deze reeds groene stroom.

De windturbines zullen nu enkele weken proefdraaien. Als alles volgens planning verloopt, zullen ze dit jaar nog volledig operationeel zijn en elektriciteit produceren voor 7.500 gezinnen.

14/03/201841 gemeenten willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten

41 Limburgse burgemeesters ondertekenden het "Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030" met de belofte de uitstoot in hun gemeente 40 % te verlagen.

20/03/2018Nieuwe windmolen langs E313 in Genendijk

Ten zuiden van de E313, tegenover de site van Nike in Ham, komt een windmolen die 2.200 gezinnen van stroom kan voorzien.

Het is de bedoeling om windmolens zo veel mogelij te plaatsen aan industrieterreinen, bij snelwegen of bestaande turbines. De locatie bij Nike voldoet al aan deze eisen.

06/11/2017Windmolens langs gemeentegrens Riemst/Bilzen volledig opgebouwd

Vorige week werd de laatste windturbine van het nieuwe windpark langs de gemeentegrens van Riemst en Bilzen volledig opgebouwd.        

De opbouw ondervond enige vertraging door de ongunstige weersomstandigheden van de voorbije weken. Vorige week werden uiteindelijk de wieken van de laatste windturbine gehesen zodat de mechanische opbouw van het windpark nu volledig is afgerond.

In een volgende fase vinden de elektriciteitswerken plaats waarbij de windturbines worden aangesloten op het net van Infrax en alle operationele testen gebeuren. Twee van de 3 windturbines zijn momenteel reeds aangesloten en produceren hun eerste groene stroom.

In deze fase moeten de windturbines ook enkele weken proefdraaien waarbij nog regelmatige stilstanden voorkomen.

Als alles verder volgens planning verloopt, zal het windpark nog dit jaaroperationeel zijn en in exploitatie gaan.                                    

04/01/2018Stormweer zorgt voor piek in opgewekte windenergie

Door het stormachtige weer van de afgelopen dagen en weken, rijgen de Limburgse windmolens de records aaneen. Meer nog: de storm maakt een slecht windjaar 2017 goed.

23/10/2017Recordproductie windenergie

De stevige wind van het voorbije weekend zorgde voor een nieuwe recordproductie.

Vrijdag konden de Belgische windparken 37 GWh produceren, en zaterdag voorzagen de windturbines 19% van alle huishoudens van elektriciteit. Daarmee deed België het beter dan het Europese gemiddelde van 17,6% en beter dan o.a. Spanje en Frankrijk.

      

03/10/2017Open Bedrijvendag lokt bijna 2.400 geïnteresseerden naar Riemst/Bilzen

Zondag 1 oktober 2017 zakten 2.337 kijklustigen af naar Riemst/Bilzen voor een bezoek aan de bouwwerf van Limburg Win(d)t.

Naast heel wat algemene informatie over windenergie, de vergunningsprocedure, de bouw en de exploitatie van windparken, kon iedereen ook een kijkje nemen in de voet van de turbine. Er lagen indrukwekkende onderdelen, klaar voor de opbouw van de tweede turbine op maandag. Maar dé sensatie was de virtuele klim in de windturbine waardoor elke bezoeker zelf kon ervaren hoe het voelt om op de gondel te staan.

Er stond ook een informatiestand van Aspiravi Samen en Aspiravi Energy. De interesse in de werking van de coöperatieve vennootschap Limburg wind en in het aanbod van Aspiravi Energy was erg groot.  De voorbije week mochten zij al heel wat nieuwe inschrijvingen registreren.

02/10/2017Scholen bezoeken werf Bilzen/Riemst

Het bezoek van de 3e graad van de lagere scholen uit de Bilzen en Riemst was een groot succes! In totaal mochten we 332 enthousiaste leerlingen en hun leerkrachten verwelkomen.

Een kort verslag van hun bezoek kan je lezen in de krantenartikels uit Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Limburgnieuws.be.

Lees ook enkele van de leuke reacties die we mochten ontvangen van de leerlingen en scholen.

30/09/2017Montage wieken Riemst/Bilzen

Op zaterdag 30 september werden de 3 wieken van de eerste turbine in ons windpark in Riemst/Bilzen gehesen en gemonteerd. Verschillende buurtbewoners kwamen op veilige afstand van de werf kijken op welk wijze dit werk op heel grote hoogte werd uitgevoerd.

Een toeschouwer filmde het deel van de werken waarbij een wiek aan de hub werd bevestigd: de werkmannen in de hub geven heel precieze aanwijzingen aan de stuurman in de kraan beneden. Een huzarenwerkje!

29/09/2017332 enthousiaste leerlingen op werf Bilzen/Riemst

Limburg win(d)t nv heeft vandaag in haar nieuw windpark in opbouw op de gemeentegrens van Riemst en Bilzen meer dan 330 enthousiaste schoolkinderen ontvangen van de lagere scholen in Riemst en Bilzen.

De 12-jarigen kregen zo de ‘primeur’ om als eersten de bouwwerf te bezoeken. Op Open Bedrijvendag, op zondag 1 oktober, zet Limburg win(d)t nv de deur voor alle geïnteresseerde bezoekers open. Iedereen is dan welkom tussen 10u en 17u.

De leerlingen ontdekten tijdens hun bezoek hoe de kracht van de wind wordt omgezet in groene stroom, wat de voordelen van windenergie zijn en hoe zo’n windturbine wordt gebouwd. Ze konden een kijkje nemen in een schaalmodel van een gondel en naast de grote onderdelen van een echte windturbine staan.
Limburg win(d)t nv had voor de schoolkinderen ook een unieke verrassing: iedereen kon een virtuele klim in een windmolen maken en zelf ervaren hoe het voelt om op de gondel te staan!

27/09/2017Oprichting windturbines Riemst/Bilzen

Nadat de eerste grote onderdelen van de windturbines vorige week aangeleverd werden, kan nu de eigenlijke opbouw van de windturbines starten. Als de weergoden meewerken, zal de eerste windturbine deze week nog volledig opgebouwd zijn.

Op Open Bedrijvendag zet Limburg win(d)t nv de ‘deuren’ van deze bouwwerf open voor alle geïnteresseerden. Iedereen is welkom op zondag 1 oktober tussen 10u en 17u.

26/09/2017Flyeractie in Riemst/Bilzen

Deze week worden in Bilzen en Riemst de inwoners persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek aan het windpark in opbouw op Open Bedrijvendag. In totaal worden meer dan 2.000 flyers door B-Post bedeeld bij de omwonenden.

07/09/201712-jarigen krijgen primeur in windpark Bilzen/Riemst

We nodigen alle leerlingen van het 5e/6e leerjaar van de omliggende scholen uit voor een bezoek aan onze bouwwerf in Bilzen/Riemst.

Op vrijdag 29 september zullen we de ingeschreven kinderen en hun leerkrachten op onze site verwelkomen en hun vele aspecten van windenergie laten ontdekken. Wij zijn er van overtuigd dat het een erg leerrijke dag voor de leerlingen zal worden.

Wenst ook uw school langs te komen? Schrijf vóór 22/09/2017 in via info@limburgwindt.be!

07/09/2017Wij nemen deel aan Open Bedrijvendag te Riemst/Bilzen

Kent u de vele voordelen van windenergie? Wilt u weten hoe een windmolen gebouwd wordt? Vraagt u zich af hoe een beklimming gebeurt? Op zondag 1 oktober beantwoorden wij graag al uw vragen.

In Riemst/Bilzen bouwen wij langs de dubbele hoogspanningslijn drie nieuwe windmolens. Op Open Bedrijvendag kan u dit windpark bezoeken, uw vragen stellen, de onderdelen van dichtbij bekijken en een virtuele klim in een windmolen maken! Kom zelf ervaren wat je ziet als je boven op de gondel staat! We heten u van harte welkom tussen 10u en 17u.

07/09/2017Heropstart werken Riemst/Bilzen

De werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines in Bilzen/Riemst zijn opnieuw opgestart. Limburg win(d)t NV neemt de nodige en gepaste maatregelen opdat de uitvoering van de bijzondere wegtransporten langs de aanvoerroutes vlot en veilig kan verlopen. De eerste grote onderdelen worden aangevoerd in de week van 18 september. De opbouw van de 1ste windturbine neemt normaliter een aanvang in de week van 25 september e.k.. De vooruitgang van de bouw van een windturbine is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden (bij hoge windsnelheden moet de opbouw opgeschort worden).

11/08/2017Onderbreking bouwwerkzaamheden Bilzen-Riemst

De werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines van Limburg win(d)t NV in Bilzen-Riemst zijn tijdelijk gestaakt vanwege een discussie inzake de door Limburg Win(d)t NV voorgestelde begeleidende maatregelen voor de uitvoering van bijzondere wegtransporten. Het bouwen van windturbines brengt immers uitzonderlijk vervoer met zich mee. Aanvoerroutes worden daarom vooraf goed uitgestippeld en de nodige begeleidende maatregelen worden getroffen om wegen en bermen maximaal te beschermen en alles veilig te laten verlopen.

Limburg win(d)t NV is momenteel in constructief overleg met de gemeente Riemst en is hoopvol gestemd om op korte termijn een oplossing te vinden zodat de werken weer kunnen opgestart worden en het transport van de grote onderdelen van de windturbines vlot en veilig kan verlopen.

26/05/20174% dividend voor Limburg wind cvba

Op vrijdag 26 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van Limburg wind cvba. Meer dan 350 coöperanten hadden zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2016 goed te keuren. De aanwezigen waren ook erg enthousiast met 4% dividend voor hun investering in hernieuwbare energie. Opnieuw een erg mooi resultaat!

31/01/2017We bouwen aan een groene toekomst... ook in 2017

Ook in 2017 gaat Limburg Win(d)t er stevig tegenaan om meer groene energie op te wekken! Volgende windparken zullen nog dit jaar hun eerste groene stroom produceren:

 • Riemst E313 
  In Riemst komen er langs de autosnelweg E313 drie windturbines te staan met een totaal vermogen van 10,4 MW.
   
 • Riemst-Bilzen
  Ook in Riemst, op de grens met Bilzen, komt een windpark van 3 turbines die jaarlijks ± 7.500 gezinnen van stroom kunnen voorzien.
   
 • Genk Noord
  Op het industrieterrein Genk Noord worden twee windmolens geplaatst die het verbruik van 2.800 gezinnen zullen dekken.

Samen zullen deze drie nieuwe windparken zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot met 28.500 ton per jaar, wat overeenkomt met ruim 12.000 wagens minder op de baan!
Samen geven we Limburg opnieuw zuurstof!

08/11/2016Funderingswerken windpark Riemst volop bezig

Langs de E313 in Riemst zijn we volop bezig met de funderingswerken van 3 nieuwe windturbines  Aansluitend worden de grote onderdelen van de turbines aangeleverd. Begin volgend jaar zal dan de eigenlijke opbouw van de turbines gebeuren.

De fundering van een windturbine wordt in een 7-tal stappen gerealiseerd (zie foto's en persbericht).

Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW hebben en groene stroom voor 7.500 gezinnen produceren. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar.

21/10/2016Funderingen windpark Genk Noord voltooid

De funderingswerken van de twee nieuwe windturbines in Genk Noord, ter hoogte van de terril van Winterslag, zijn voltooid.

In afwachting van de aanlevering van de grote onderdelen van de turbines, wordt intussen de hoogspanningscabine geplaatst.

De eigenlijke opbouw van de turbines zal eind oktober gebeuren.

Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 4 MW hebben en groene stroom voor 2.800 gezinnen produceren.

04/10/2016Windpark Riemst in de pers

Op 4 oktober verschenen verscheidene artikels over de start van de werken in Riemst. Zo kon je o.a. in De Standaard, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad meer lezen over het nieuwe windpark in opbouw dat begin 2017 groene stroom zal leveren voor 7500 gezinnen.

30/09/2016Start bouw van 3 windturbines in Riemst

Limburg win(d)t NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 windturbines langsheen de snelweg E313 in Riemst. Daaropvolgend worden de funderingswerken aangevat en in het voorjaar van 2017 zal de eigenlijke opbouw van de windmolens gebeuren.

05/07/2016Start bouw van 2 windturbines in Genk Noord

Limburg win(d)t NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 windturbines in Genk Noord, ter hoogte van de terril van Winterslag. Vanaf half augustus zullen de funderingswerken worden aangevat, in het najaar kan dan de eigenlijke opbouw van de windmolens gebeuren.

Beide windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 2.800 gezinnen. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 4.479 ton per jaar.

14/06/2016Internationale dag van de wind

01/05/2016We bouwen aan een groene toekomst... ook in 2016

Ook in 2016 gaat Limburg Wind(d)t er stevig tegenaan om meer groene energie op te wekken! Volgende windparken worden zeker nog dit jaar gebouwd:

In Riemst komen er langs de autosnelweg E313 drie windturbines te staan met een totaal vermogen van 4 MW.

Op het industrieterrein Genk Noord worden twee windmolens geplaatst die het verbruik van 2.800 gezinnen zullen dekken.

Langs het Albertkanaal in Ham werden in 2013 reeds 2 turbines opgetrokken. Dit voorjaar worden er 2 bijkomende windturbines geplaatst, goed voor opnieuw 4,1 MW.

27/05/20164% dividend voor Limburg wind cvba

Op vrijdag 27 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van Limburg wind cvba in Hogeschool PXL te Hasselt.

Meer dan 250 coöperanten hadden zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2015 goed te keuren. De aanwezigen waren ook erg enthousiast met 4% dividend voor hun investering in hernieuwbare energie. Opnieuw een erg mooi resultaat!

De vergadering werd afgesloten met een interessante uiteenzetting over klimaatneutraliteit van Alex Polfliet.

30/05/2015Limburg Win(d)t bouwt dit jaar 11 windmolens

Limburg Win(d)t bouwt dit jaar elf nieuwe windmolens in Limburg. Hiermee is een investering gemoeid van meer dan 30 miljoen euro.

Een deel van het geld komt van de coöperatieve Limburg wind, die dit jaar een dividend van 4,5 procent uitkeert.

De coöperanten kunnen bij stroomleverancier Aspiravi Energy ook rekenen op een gunsttarief.

30/05/2015Investering van 30 miljoen euro

Meer dan 250 coöperanten van Limburg wind waren vrijdag in Hasselt aanwezig op de vijfde algemene vergadering van hun coöperatieve.
Op heden hebben zij reeds bijgedragen tot de bouw van 35 van de 69 windturbines in Limburg.

29/05/20154,5% dividend voor coöperanten Limburg wind cvba

Met het totale kapitaal van 14,8 miljoen euro dat de coöperanten de voorbije 4 jaar hebben ingebracht, heeft Limburg wind tot dusver bijgedragen aan de bouw van 35 windturbines in de provincie Limburg.

In ruil voor hun inbreng mogen de coöperanten rekenen op een dividend dat wordt gehaald uit de winst van de energie-opbrengst. Voor dit jaar mogen de 5.525 coöperanten rekenen op een opbrengst van 4,5 procent op hun inleg. Een mooi dividend, in tijden waar spaarboekjes maar 0,2 of 0,3 procent opbrengen!

Lees hier het volledige persbericht van Limburg wind cvba

04/01/2015We bouwen aan een groene toekomst... ook in 2015

Ook in 2015 gaat Limburg Wind(d)t er stevig tegenaan om meer groene energie op te wekken! Volgende windparken worden zeker nog dit jaar gebouwd:

In Maasmechelen komen er op het industrieterrein Oude Bunders twee windturbines te staan met een totaal vermogen van 4 MW.

Aan de Kolenhaven in Lummen worden er eveneens 2 molens gebouwd van elk 2 MW.

Langs het Albertkanaal in Ham werden in 2013 reeds 2 turbines opgetrokken. Dit jaar worden er 2 bijkomende windturbines geplaatst, goed voor opnieuw 4,1 MW.

In Genk Zuid stond al 1 turbine sinds 2012. Deze krijgt in 2015 gezelschap van 4 nieuwe molens. Samen zullen de 5 windmolens instaan voor het verbruik van 5.000 gezinnen.

06/10/2014Ruim 7.200 kijklustigen op Open Bedrijvendag

Op zondag 5 oktober namen we deel aan Open Bedrijvendag. De werf in Paal-Beringen lokte maar liefst 7.200 kijklustigen. Een grote opkomst, ondanks het miezerige weer!

De aanwezigen kregen uitgebreide informatie over de volledige vergunningsprocedure en de opbouw van een windturbine en konden alle onderdelen van dichtbij aanschouwen.

02/10/2014Bezoek Coldset Printing Partners & Limburg win(d)t op Open Bedrijvendag

Kom zondag 5 oktober naar Paal! Tussen 10u en 17u kan u niet alleen het ganse productieproces van de drukkerij Coldset Printing Partners bekijken, maar u ziet er ook hoe een windturbine precies wordt gebouwd. Een unieke kans !

18/09/2014Drie windmolens langs E313

01/09/2014Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober

Op zondag 5 oktober neemt Limburg Win(d)t deel aan Open Bedrijvendag en dit op onze werf in Beringen. Op de bedrijfsterreinen van Coldset Printing Partners, gelegen langs de Industrieweg 147 in Paal-Beringen, bouwt Limburg Win(d)t in het najaar een windmolen. Momenteel zijn de werken voor toegangswegen en fundering reeds opgestart. Op Open Bedrijvendag zullen de grote onderdelen van de windmolen (mastdelen, gondel en wieken) op de werf geleverd zijn. Zo kunnen die dag de bezoekers de delen van een windmolen eens van nabij bekijken en zich informeren over de bouw en de werking van een windmolen.

Ook Coldset Printing Partners zet diezelfde dag de deuren van haar drukkerij wijd open.

Open Bedrijvendag vindt jaarlijks plaats op de 1ste zondag van oktober; dit jaar dus op 5 oktober.
U bent van harte welkom tussen 10u en 17u!

30/05/2014Opnieuw 5% dividend voor coöperanten

Limburg wind cvba keert voor het derde jaar op rij een dividend uit van 5% aan haar coöperanten. Op minder dan vier jaar heeft de cvba bijgedragen tot de bouw van 26 van de 43 windturbines in de provincie Limburg.

Lees hier het volledige persbericht van Limburg wind cvba

Nieuwsgierig wat er in de pers is verschenen? Lees de artikels uit Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en bekijk de reportage van TV Limburg.

16/05/2014Limburg wind heeft een Hart voor Limburg:
Eendjesrace voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

In mei organiseert Een Hart voor Limburg de Limburgse Eendjesrace. Een Hart voor Limburg steunt kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg. De coöperatieve Limburg Wind steunt dit initiatief en koopt voor elke coöperant een eendje dat zal deelnemen aan de race. De bedoeling is om op zondag 25 mei 100.000 badeendjes te water te laten op de Demer in Hasselt voor een race van 750 meter.

De opbrengsten van de verkoop van de badeendjes schenkt Een hart voor Limburg aan 44 Limburgse projecten. Kim Clijsters is meter van de actie en maakt samen met 9 ambassadeurs waaronder Limburgse BV’s Jelle Vossen en Hanne Troonbeeckx reclame voor de eendjes.

Samen voor een beter Limburg

De Limburgse eendjesrace is onlosmakelijk verbonden met onze provincie en sluit nauw aan bij de doelstellingen van de coöperatieve Limburg wind en Nuhma om mee te werken aan maatschappelijke meerwaarde voor de Limburgse gemeenschap. Daarom hebben de vennootschappen besloten de actie te steunen en deel te nemen aan de eendjesrace.

Een eendje voor elke coöperant

Limburg wind cvba en Nuhma schenken een eendje aan iedere coöperant van Limburg wind die op 15 mei geregistreerd is – naar verwachting zo’n 5.200 coöperanten. In totaal wordt er zo ca. 26.000 euro aan een Hart voor Limburg gegeven. Op deze manier steunen alle coöperanten de actie en nemen ze tegelijker­tijd deel aan de wedstrijd. Want een eendjesrace zou geen race zijn, als er geen winnaar was. De eigenaar van het eendje dat op 25 mei als eerste over de meet zwemt, wint een auto.

04/04/2014Limburg Win(d)t streeft naar klimaatneutrale provincie

Tegen 2020 moet België 13 procent van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen halen. Limburg Win(d)t draagt met zijn investeringen zijn steentje bij.

30/03/2014Turbines Kristalpark operationeel

Het windpark in industriezone Kristalpark te Lommel is operationeel.

In december 2013 werden reeds 3 van de 5 turbines opgestart. De overige 2 konden begin dit jaar hun eerste groene stroom produceren.

Met deze 5 nieuwe turbines telt het windpark in Lommel intussen in totaal 13 windturbines.

07/02/2014Windturbines op Tessenderlo Schoonhees produceren groene stroom

Begin februari werden de windturbines op Tessenderlo Schoonhees aangesloten op het net van Infrax. Op 5 februari werd de eerste groene stroom geproduceerd!

Wanneer het windpark op Schoonhees volledig draait, zal het groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.150 gezinnen.

 

 

22/12/2013Groene stroom voor Wienerberger

Windmolen op bedrijfsterrein van Wienerberger in Tessenderlo produceert groene stroom voor eigen verbruik van het bedrijf

16/12/2013Bouw windpark Lommel Kristalpark

Op het bedrijventerrein Kristalpark te Lommel worden 5 nieuwe windturbines gebouwd.

Deze zullen begin 2014 in dienst worden genomen.

08/12/2013Enkele sfeerbeelden van de turbine in Tessenderlo Schoonhees

06/12/2013De windturbines in Ham al gezien?

De beide windturbines in Ham, langsheen het Albertkanaal, werden opgestart. De turbines hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 4 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.300 gezinnen.

25/11/2013Informatie-zitdag in Lanaken voor nieuw windenergieproject

Op maandag 25 november 2013 organiseert Limburg win(d)t een infovergadering over het windmolenproject langs het Albertkanaal. Dit gaat door in Buurthuis Berenhof, Berenhofstraat 12 te Veldwezelt tussen 16 u en 19u.

10/11/2013Foto's bouw windpark Tessenderlo Ravenshout

10/07/2013Informatienamiddag nieuw windenergieproject Diepenbeek

Op woensdag 10 juli 2013 organiseert Limburg Win(d)t een informatienamiddag over een nieuw windenergieproject in Diepenbeek. Dit gaat door in Buurthuis De Steenberg, Ganzestraat 31 te Diepenbeek, tussen 16u en 19u.

13/05/2013Informatie-zitdag in Genk voor nieuw windenergieproject

Op 13 mei 2013 organiseert Limburg Win(d)t een informatienamiddag over een nieuw windenergieproject in Genk. Dit gaat door in het Wijkcentrum Winterslag, Noordlaan 137 te Genk tussen 15u en 19u.

22/10/2012Aanlevering turbineonderdelen in Beringen

22/10/2012Aanlevering onderdelen windturbines Beringen

12/10/2012Sfeerbeelden opbouw turbine Genk

10/10/2012Volg de opbouw van de windmolens in Hasselt

11/10/2012Neem een kijkje op de werf in Beringen

Onderstaand enkele foto's van de werken aan de 2 windmolens in Beringen.

Meer details over de werken leest u in het persbericht.

18/11/2011Grootste Windpark in Vlaanderen (23 MW) operationeel

Na 135 dagen bouwen en afregeling, geteld van de levering van de eerste mastdelen begin juli tot de netkoppeling van de laatste windturbine deze week, zijn vandaag de 10 nieuwe windmolens aan de E314 ter hoogte van Halen-Diest-Bekkevoort allen operationeel. Intussen zijn al  60 procent van de aandelen - die Limburg wind CVBA aanbiedt naar aanleiding van de bouw van onder meer deze windmolens- de deur uit.
 De provincie Limburg ziet met deze nieuwe windmolens, die deels aan de Limburgse kant van de E314 staan, haar vermogen aan windenergie met een derde toenemen. Een stap voorwaarts naar klimaatneutraliteit !
Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind CVBA kan iedereen mee genieten van deze windmolens. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website www.limburgwind.be. Deelbewijzen kosten €125 en je kan er maximaal 20 per persoon aankopen. Op 60%  van de deelbewijzen, goed voor ruim 2 miljoen euro, is al ingetekend.

21/10/2011Limburg win(d)t doet vermogen windenergie in Limburg stijgen met bijna 55 %

Vijf van de 10 nieuwe windmolens aan de E314 hebben deze week hun eerste groene stroom geproduceerd. Het gaat om de Limburg win(d)t-turbines ten zuiden van de snelweg. De provincie Limburg ziet met deze nieuwe windmolens haar vermogen aan windenergie met ruim een derde toenemen. Op jaarbasis kunnen deze vijf windmolens groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van 7.000 gezinnen. Intussen zijn al ruim 35 procent van de aandelen -die Limburg wind CVBA aanbiedt naar aanleiding van de bouw van onder meer deze windmolens- de deur uit.
Intekenen kan nog via de website http://www.limburgwind.be. Aandelen kosten €125 en je kan er maximaal 20 per persoon aankopen.

20/06/2010Vergunningen windpark Maaseik - Hoog Geisterveld

De bestendige deputatie van de provincie Limburg en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de dienst ruimte en erfgoed in Hasselt hebben recent de milieu– en de bouwvergunning verleend voor drie windmolens aan de Zuid-Willemsvaart / bedrijventerrein Hoog Geisterveld in Maaseik. Het gaat om de drie zuidelijke windmolens in het project van zes windmolens dat Limburg win(d)t had voorgesteld.

Limburg win(d)t respecteert deze beslissingen en zal de niet verkregen vergunning voor de drie andere windmolens niet aanvechten noch bijkomende vergunningsaanvragen in deze zone indienen.

Wie vragen heeft over het project kan terecht op het nummer 056 / 70 27 36

10/05/2011Vergunningen aangevraagd voor windpark Beringen-Lummen

Limburg win(d)t heeft de vergunningen aangevraagd voor de bouw van 3 windmolens in Beringen en Lummen. Het beftreft 2 windmolens op grondgebied Beringen en 1 op het grondgebied van Lummen langs het Albertkanaal. De windturbines zijn gebundeld met de industrieterreinen Beringen-Zuid en Gestel (Lummen).  De drie windmolens hebben een ashoogte van 85 meter en een rotordiameter van 71 meter.

03/10/2011Open Bedrijvendag Halen: Ruim 3.000 bezoekers!

Met vijf windmolens ten zuiden en vijf aan de noordzijde van de snelweg E314 bouwen Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV aan uw toekomst. Op zondag 2 oktober zetten we naar aanleiding van open Bedrijvendag de werf open. Ruim 3.000 geïnteresseerden brachten ons een bezoek. Ze stelden vragen over windenergie, keken even binnen in een windmolen en ontdekten de mogelijkheid tot participatie via de CVBA Limburg wind.

30/09/2011Bekijk sfeerbeelden van de opbouw in Halen

01/06/2010Manager TV Reportage over Limburg Win(d)t

30/09/2011Heeft u de opbouw van de windmolens in Maaseik gevolgd?

16/11/2010Vergunningen windpark Halen - E314

Limburg win(d)t treft de voorbereidingen voor de bouw van vijf windmolens langs de E314 ter hoogte van Halen. De bevoegde minister ondertekende recent de milieuvergunning voor dit windpark. 
Tegen 2020 wil Limburg volledig CO2-neutraal worden. Met de oprichting van nieuwe windmolenparken moet dat lukken. Limburg win(d)t had al de bouwvergunning op zak voor dit windpark dat 7.000 gezinnen van groene stroom zal voorzien. Recent leverde de minister de milieuvergunning af. De concrete werken voor de bouw van het windmolenpark kunnen nu van start gaan.
 “Limburg win(d)t is uiteraard blij met deze vergunning. Met deze milieuvergunning bevestigt de minister de visie van de Limburgse deputatie die al aantoonde dat deze zone langs de E314 geschikt is voor windenergieprojecten. Limburg zet hiermee opnieuw een stap naar CO2-neutraliteit. ”, legt Rik Van de Walle, gedelegeerd bestuurder van Limburg win(d)t uit.
 Ook de burgemeester van Halen, Willy Neven, staat achter het project. 
   “Als burgemeester ben ik tevreden dat de lange procedure leidt tot een vergunning die het mogelijk maakt om ook in Halen hernieuwbare energie te produceren”, aldus burgemeester Willy Neven.
 
De windmolens zullen parallel staan met de E314, op een veilige afstand van 130 meter van de snelweg. De mast van elke molen is ongeveer 100 meter hoog, de diameter die de wieken beschrijven ongeveer 80 meter. Limburg win(d)t plant dat deze nieuwe windmolens operationeel zullen zijn tegen eind 2011.

24/09/2011Aandeelhouder CVBA maakt luchtfoto windmolen Maaseik

Limburg wind CVBA-aandeelhouder Roger Bax vloog onlangs over de recent opgerichte windmolens van Limburg
win(d)t NV aan de Zuid-Willemsvaart in Maaseik (Neeroeteren).

Hij bezorgde onze deze knappe foto...

 

 

 

31/03/2010Limburg win(d)t organiseert infovergadering windpark Lanaken

infovergadering
woensdag 31 maart 2010 om 19 uur
Windpark Lanaken
Naar een CO2-neutraal Limburg
Limburg win(d)t nodigt u uit op een infovergadering over
het windmolenproject langs de N2 in Veldwezelt.
De infoavond vindt plaats in Gellik omdat in
Veldwezelt geen geschikte datum vrij was door
vaste activiteiten van verenigingen in het
OC Berenhof.
OC Gellik - ‘t Kloester
Biesweg 16
3620 Lanaken (Gellik)

03/08/2011Vergunning in aanvraag voor windpark E313 Beringen-Tessenderlo

Limburg win(d)t NV heeft de vergunningen aangevraagd voor twee windmolens aan de E313 Antwerpen-Lummen op het industrieterrein Ravenshout. De windmolens zouden opgetrokken worden op privébedrijfsterreinen in de industriezone: één op grondgebied Beringen, de andere in Tessenderlo.  De windturbines, met een maximale ashoogte van 113,5 meter en een rotordiameter van maximaal 90 meter zouden jaarlijks 12.000 MWh groene stroom kunnen produceren. Dat is equivalent aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.400 gezinnen.
De vergunningsaanvragen liggen in het kader van het openbaar onderzoek ter inzage bij de stad Beringen en de gemeente Tessenderlo. Voor de milieuvergunning is dat in Tessenderlo van 3 augustus tot en met 2 september en in Beringen van 6 augustus tot en met 4 september. Wat de stedenbouwkundige vergunning betreft, kan u in Tessenderlo terecht van 5 augustus tot en met 5 september en in Beringen van 11 augustus tot en met 11 september. In deze periodes kan u eventuele opmerkingen of bezwaren formuleren.
Wie meer info wil over het dossier kan steeds contact opnemen met Mevr. Kris Van der Beken – kris.vanderbeken@limburgwindt.be

27/07/2011Wieken eerste windmolen verwacht in Maaseik

In één van de komende nachten zullen de wieken worden geleverd voor de eerste windmolen van drie in Maaseik (Neeroeteren). Deze wieken zijn elk bijna 45 meter lang en zullen één na één op de windmolen bevestigd worden. Dit precisiewerk, met de hoge kraan, kan enkel uitgevoerd worden als de weeromstandigheden het toelaten. Als er niet te veel wind is bijvoorbeeld. 
Het vervoer van de windmolenwieken gebeurt steeds 's nachts. Het gaat immers om bijzonder transport dat maar in bepaalde periodes mag rijden.

04/07/2011Levering eerste windmolenmast in Halen-Diest

 Limburg win(d)t NV kan nu echt van start gaan met bouw grootste windpark Vlaanderen in 2011

Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van tien windmolens langs de E314 ter hoogte van Halen-Diest-Bekkevoort. Nu de funderingswerken uitgevoerd zijn, komen maandagochtend de onderdelen van de eerste mast aan op de werf aan de zuidzijde van de snelweg. Dit is meteen het startsein voor de zichtbare opbouw van het windmolenpark.
Tegen 2020 wil Limburg volledig klimaat-neutraal worden. De bouw van windmolenparken zal daar een grote bijdrage voor leveren. Limburg win(d)t NV heeft de vergunningen op zak voor het windpark in Halen-Diest dat voor groene stroom kan zorgen voor 7.000 gezinnen. Binnenkort start aan de overkant van de E314 de bouw van 5 identieke Aspiravi-windmolens. De automobilisten zullen eind dit jaar bij het binnenrijden van Limburg als het ware langs een stukje “groene snelweg” kunnen rijden.
De tien windmolens komen parallel te staan met de E314. De mast van elke molen is 108 meter hoog, de diameter die de wieken beschrijven bedraagt 82 meter. Limburg win(d)t voorziet dat deze nieuwe windmolens allen operationeel zullen zijn tegen eind 2011. Tijdens Open Bedrijvendag zet Limburg win(d)t er de deuren open.
De mast van elke windmolen in dit park weegt bijna 1.000 ton. Dit is deels beton, deels staal. De mast wordt opgebouwd uit 21 elementen in beton. Onderaan is de diameter 8,8 meter. Deze betonnen elementen wegen samen 940 ton. Daarbovenop komt een stalen deel van 26,4 meter hoog, goed voor 50 ton. De doorsnede bovenaan de mast meet slechts 2,19 meter.
De bouw van deze eerste mast zal twee weken in beslag nemen. Dan start de bouw van de volgende mast. Zodoende komen om de twee weken nieuwe torenonderdelen op de werf aan. Deze transporten worden doorgaans ’s nachts uitgevoerd om verkeershinder te beperken. Eind augustus en in de loop van september zullen de gondels en de wieken op de molens geplaatst worden. Dankzij de inzet van velen en de goede samenwerking tussen alle betrokken bedrijven en overheidsdiensten verloopt dit project nog steeds overeenkomstig de voorziene planning.
Naar aanleiding van de realisatie van dit windpark bereidt de coöperatieve Limburg wind cvba opnieuw een kapitaalronde voor die voorzien wordt in het najaar van 2011. Zo kunnen omwonenden mee investeren en meegenieten van windenergieprojecten. Over deze ophaling zal na de goedkeuring van dit dossier door de FSMA (vroeger CBFA)  info te vinden zijn op www.limburgwind.be

20/07/2011Gondel, 80 ton aangekomen in Maaseik

Op de werf van het Limburg win(d)t – windpark in Maaseik is de gondel (80 ton zwaar) van één van de op te trekken windmolens woensdag geleverd. Limburg win(d)t NV bouwt er een park van 3 windmolens in Neeroeteren aan de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van het bedrijventerrein Hoog Geisterveld.
Limburg win(d)t NV is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens. Nu de funderingswerken uitgevoerd zijn kunnen de windmolenonderdelen hun plaats krijgen. Volgende week komen de torendelen en de wieken. Dan kan de mast worden opgetrokken. Dit is meteen het startsein voor de zichtbare opbouw van het windmolenpark.
Tegen 2020 wil Limburg volledig klimaat-neutraal worden. De bouw van windmolenparken zal daar een grote bijdrage voor leveren. Tegen de herfst zal dit nieuwe windpark operationeel zijn.
De nieuwe windmolens die in Maaseik worden opgetrokken, zullen groene stroom kunnen produceren equivalent aan het verbruik van ruim 3.000 gezinnen. Het gaat om molens van het type Vestas V90 van 2 MW met een ashoogte van 105 meter.
Naar aanleiding van de realisatie van dit windpark bereidt de coöperatieve Limburg wind cvba opnieuw een kapitaalronde voor die voorzien wordt in het najaar van 2011. Zo kunnen omwonenden mee investeren en meegenieten van windenergieprojecten. Over deze ophaling zal na de goedkeuring van dit dossier door de FSMA (vroeger CBFA) info te vinden zijn op www.limburgwind.be

02/06/2010Limburg win(d)t organiseert infovergadering windpark Lommel-Balendijk-Kristalpark

infovergadering
woensdag 2 juni 2010 om 19 uur
Windpark Lommel-Balendijk-Kristalpark
Limburg win(d)t nodigt u uit op een infovergadering over de uitbreiding van het windpark Lommel - Balendijk-Kristalpark.

De infoavond vindt plaats in:
De Moffel
Martinus Van Gurplaan 3
3920 Lommel