28/02/2017Bilzen-Riemst< Terug

3 windturbines van 3,45 MW = 10,35 MW

Locatie: op de grens van Riemst en Bilzen

Verwachte jaarlijkse productie van 21.000 MWh, zijnde het verbruik van 7.500 gezinnen.

Stand van zaken:
De werken werden aangevat in 2017.
Momenteel werd de bouw van 3 nieuwe windturbines van Limburg win(d)t NV in Bilzen-Riemst tijdelijk gestaakt vanwege een discussie inzake de door Limburg Win(d)t NV voorgestelde begeleidende maatregelen voor de uitvoering van bijzondere wegtransporten. Het bouwen van windturbines brengt immers uitzonderlijk vervoer met zich mee. Aanvoerroutes worden daarom vooraf goed uitgestippeld en de nodige begeleidende maatregelen worden getroffen om wegen en bermen maximaal te beschermen en alles veilig te laten verlopen.
Limburg win(d)t NV is momenteel in constructief overleg met de gemeente Riemst en is hoopvol gestemd om op korte termijn een oplossing te vinden zodat de werken weer kunnen opgestart worden en het transport van de grote onderdelen van de windturbines vlot en veilig kan verlopen.