09/03/2018Ham E313< Terug

1 windmolen

Locatie: ten zuiden van de autosnelweg E313

Verwachte productie: deze turbine kan groene stroom produceren voor het verbruik van ongeveer 2.150 gezinnen per jaar. Zo wordt jaarlijks een uitstoot van 3.428 ton CO2 vermeden.

Stand van zaken: omgevingsvergunning in aanvraag