28/11/2013Ham Albertkanaal I< Terug

2 windmolens met elk een vermogen van 2 MW = 4 MW

Gemiddelde jaarlijkse productie equivalent aan het verbruik van 2.300 gezinnen

Stand van zaken: in exploitatie sinds november 2013