Windenergie

…Europese wind, Vlaamse bries…

Wind is een zuivere en schone energiebron. Ze brengt bij de productie van elektriciteit geen vervuilende stoffen in het milieu. Bovendien is ze onuitputbaar. Hierdoor vormt windenergie een onmisbaar element in het Europese klimaatplan.

Europese klimaatplan

Europa treedt op tegen de klimaatverandering. Het Europese klimaatplan hanteert de 20-20-20-strategie. Tegen 2020 moet Europa:

  • 20% minder CO2 uitstoten;
  • 20% besparen in energieverbruik;
  • 20% van haar energie halen uit hernieuwbare energiebronnen.

Vlaamse klimaatplan

Dit betekent dat Vlaanderen tegen 2020 13% van haar elektriciteit moet halen uit hernieuwbare energiebronnen. Zoals windenergie. Windmolenparken in de Noordzee volstaan niet. Er moeten er ook op land komen. Ook in Limburg.

Limburg win(d)t

Door de ingewikkelde regelgeving is het in België niet evident om zomaar ergens een windmolenpark in te planten. Zelfs niet op landbouwgebied. Om de weg vrij te maken, is eerst grondig onderzoek vereist. Limburg win(d)t zorgt hiervoor.