Limburg win(d)t

...Er waait een nieuwe wind door Limburg...

Limburg wind cvba

Tegen 2050 wil Limburg klimaat-neutraal zijn (zie ook het provinciale TACO2-plan). Om die doelstellingen te bereiken moet de provincie tegen 2020 de broeikasgasproductie met minstens 30 procent omlaag zien te krijgen.

Limburg win(d)t helpt hierbij! Met de oprichting van windmolenparken die hernieuwbare energie opwekken kan de CO2-uitstoot jaar na jaar dalen.

Goed voor het milieu, goed voor Limburg én ... goed voor u en uw kinderen.

 Wie is Limburg win(d)t? Waarom windenergie?