Skip to content

Privacybeleid

Privacy policy
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verstrekt u persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Limburg win(d)t nv wil uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, in overeenstemming met het toepasselijke wettelijk kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze privacy policy en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u niet langer e-mails (al dan niet van commerciële aard) van Limburg win(d)t nv wenst te ontvangen, dan kan u ons contacteren via info@limburgwindt.be. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen, zodat Limburg win(d)t nv uw vraag concreet en correct kan behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Ieder beschikt daarnaast over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie: commission@privacycommission.be).

Beschermings- en beveiligingsmaatregelen
Limburg win(d)t nv treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd door Limburg win(d)t nv gewijzigd worden. Het is aan de bezoeker of gebruiker om op regelmatige basis deze privacy policy te consulteren, waarvan de laatste versie steeds op deze webpagina te vinden zal zijn. (laatst gewijzigd op …)