Skip to content

Investeer mee!

Investeren in windenergie

Investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv is eenvoudig. U kan maximum 26 aandelen per persoon aankopen en één aandeel kost € 125.

De opbrengst voor wie investeert in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv, is drieledig: u investeert in meer lokale, groene energie, u draagt bij tot een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt en u geniet van de financiële opbrengsten van windenergie via een verwacht jaarlijks dividend.

Hoe kan u investeren?

U kan intekenen via het online intekenformulier op de website van de de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. Lees daar ook eerst de informatienota met alle gedetailleerde informatie over de aanbieding en de eraan verbonden risico’s.

www.limburgwind.be