Skip to content
18.05.2021

Gingelom

Nieuwe webinar op 24/08/2021

25/08/2021: Op dinsdag 24 augustus 2021 werd er een digitale info-avond georganiseerd waarbij aan de hand van een webinar het project volledig werd toegelicht. U kan de volledige webinar hier herbekijken. Op het einde van de webinar (vanaf 61:30) worden de gestelde vragen beantwoord. De vragen die na de daarvoor bestemde tijd gesteld werden, kan u in deze aanvullende vragen- en antwoordenlijst raadplegen.

12/08/2021: Aan dit dossier en het bijbehorende project-MER werden beperkte wijzigingen aangebracht op vraag van de adviesverlenende instanties. In het kader van deze wijzigingen wordt er een nieuw openbaar onderzoek door de gemeente Gingelom opgestart, dat loopt vanaf 17/08/21 tot en met 15/09/21. Daarom wordt er een nieuw digitaal infomoment georganiseerd op dinsdag 24/08/2021. Hier kan u de flyer van het project bekijken.

In een webinar zullen het project en de desbetreffende wijzigingen volledig worden toegelicht, waarna u eventuele vragen kan stellen aan de medewerkers van Limburg win(d)t nv. Via deze link zal u de webinar kunnen starten op dinsdag 24/08/2021, om 18u.

27/05/2021: Op woensdag 26 mei 2021 werd er een digitale info-avond georganiseerd waarbij aan de hand van een webinar het project volledig werd toegelicht. U kan de volledige webinar hier herbekijken. Op het einde van de webinar (vanaf 1u en 3min) worden de gestelde vragen beantwoord. De vragen die na de daarvoor bestemde tijd gesteld werden, kan u in in deze aanvullende vragen- en antwoordenlijst raadplegen.

18/05/2021: Limburg win(d)t heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines langs de E40 op grondgebied Gingelom (WT1- WT3). Het project kadert binnen een ruimer project, waarvoor een project-MER opgemaakt werd met een bijkomende windturbine (WT4). Het openbaar onderzoek vindt plaats van 21/05/2021 t.e.m. 19/06/2021. Hier vindt u de flyer over het project.

Terug naar overzicht